start
Neu hier?
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Germanistyki UKW
Wikis in der Lehre
SDL University Program
Du befindest dich hier: start » lehrveranstaltungen » kurse2012ws » cat-tools_2.fszjn » start-pl

terminy  ←
SDL Certification University Program
CAT-Tools (2.FSzJN)

Motywacja zajęć

Adresatami tych zajęć są studenci ostatnich semestrów germanistyki1) na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jednosemestralny kurs „Narzędzia CAT w pracy tłumacza“ obejmuje podstawowe szkolenie z obsługi pakietu SDL Trados Studio i ma na celu przybliżenie studentom możliwości oferowanych przez komputerowe narzędzia wspomagające realizację projektów tłumaczeniowych (Computer-Aided Translation), a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie w tym sektorze usług.

Tłumaczenie przy użyciu komputera to obecnie nieodłączny aspekt funkcjonowania branży tłumaczeniowej. Trudno się temu dziwić, skoro najczęściej zlecane (a zarazem najbardziej intratne :)) tłumaczenia pisemne obejmują teksty z dziedziny dokumentacji technicznej, opisy patentów, czy też wciąż aktualizowane instrukcje obsługi różnych produktów – czyli teksty zawierające dużą ilość identycznych (lub b. podobnych) konstrukcji językowych oraz terminów fachowych, wartości liczbowych, akronimów oraz innych skrótowców. Efektywne i spójne tłumaczenie takich tekstów praktycznie nie jest już możliwe bez pomocy odpowiedniego oprogramowania, które wspiera realizację poszczególnych etapów projektu tłumaczeniowego oraz koordynację pracy w zespole złożonym z tłumaczy, korektorów i kierowników projektów. Zamieszczony poniżej film (w j. angielskim) prezentuje podstawowe funkcje jednego z takich rozwiązań, pakietu SDL Trados Studio 2011:

Kurs ten został przygotowany we współpracy z polskim oddziałem firmy SDL2) i od semestru zimowego 2012/13 włączony do programu studiów w Katedrze Germanistyki UKW.

Wymagania

  • regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach,

Zaliczenie (z oceną)

Podstawą uzyskania zaliczenia jest pozytywny wynik pisemnego kolokwium/testu on-line (uzyskanie co najmniej 60% punktów) oraz — opcjonalnie — bezpłatne przystąpienie do testu certyfikacyjnego „SDL Trados Studio 2011 – Getting Started“. Certyfikaty SDL-Trados są uznanym w branży tłumaczeniowo-lokalizacyjnej standardem certyfikacyjnym, a jednocześnie pozwalają zleceniodawcom ocenić umiejętności tłumacza w zakresie obsługi jednego z wiodących rozwiązań na rynku narzędzi CAT.

Poniżej mogą Państwo zalogować się na swoim koncie w systemie oos.sdl.com:

Zaloguj się na swoim koncie w systemie oos.sdl.com
 
 

1) Kurs „Narzędzia CAT w pracy tłumacza“ został w 2012 r. włączony do programu studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku filologia germańska i jako taki stanowi pierwsze w Polsce szkolenie z obsługi pakietu SDL Trados Studio dostępne w ofercie dydaktycznej studiów uniwersyteckich na kierunku neofilologicznym.
2) Firma SDL International (notowana na londyńskiej giełdzie jako „SDL“) jest światowym liderem na rynku technologii globalnego zarządzania informacjami (Global Information Management – GIM) i oferuje rozwiązania technologiczne zapewniające klientom korporacyjnym przyspieszenie dostaw wysokiej jakości multimedialnych treści zlokalizowanych na potrzeby lokalnych rynków. Więcej informacji na stronie www.sdl.com.
lehrveranstaltungen/kurse2012ws/cat-tools_2.fszjn/start-pl.txt · Zuletzt geändert: 19.04.2016 (Externe Bearbeitung)